close
تبلیغات در اینترنت
رباعیات خیام

loading...

والا نما|والانما

نمایی از سخنان والا و شکوهمند

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


سئوی حرفه ای سایت و وبلاگ

با آخرین تکنولوژی و الگوریتمهای گوگل

بدون نیاز به User و Pass سایت شما

با ارائه وضعیت قبل و بعد از سئو بصورت درصد

ارائه تأییدیه گوگل برای سئوی انجام شده مطابق الگوهای قانونی سئوی کلاه سفید، پاندا، پنگوئن و...

سئوی همزمان سایت در چهار موتور جستجوی بزرگ google , yahoo , bing , ask

دیدن نمونه کارها در کانال تلگرام سایت به نشانی:  yarnama@

قیمت : 88.000 تومان    مدت انجام سئو: 3 روز     تماس: 9122789310


خوشتر

بازدید : 138 18 / 11 / 1395 نظرات ()

خشت سرخُم ز ملک جم خوشتر

یک جرعه می از غذای مریم خوشتر

آه سحری ز سینه مست خراب

از ناله بوسعید و ادهم خوشتر

The broken piece of the jars neck is more delightful than Jamshids kingdom

The only one gulp of wine is more magnificent than the Maryams table

The morning sigh from the chest of the dead drunk

Is more fascinating than all elegies of Abu said and Adham

هستم

بازدید : 191 08 / 10 / 1395 نظرات ()

گر من ز می مغانه مستم هستم

ور عاشق و رند و بت پرستم هستم

هرکس به خیال خود گمانی دارد

من خود دانم هر آنچه هستم هستم

If I am drunk with Zoroaster wine, thats what I am

If I am a lover, a licentious and a pagan, thats what I am

As each man judges according to his views

I myself know about me, thats what I am

برخیز دلا

بازدید : 198 30 / 07 / 1395 نظرات ()

برخیز دلا که چنگ بر چنگ زنیم

می نوش کنیم و نام بر ننگ زنیم

سجاده به یک پیاله می بفروشیم

وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم

O my heart let us stand up and play our fingers on the harps srings

Let us drink wine and exchange fame with disgrace

Let us sell our prayer rug for a glass of wine

and let us break on the rock this flask of glory and disgrace

هوس بتان

بازدید : 253 24 / 07 / 1395 نظرات ()

در سر هوس بتان چون حورم باد

در دست هماره آب انگورم باد

گویند بمن که ایزدت توبه دهاد

گر او دهد و من نکنم دورم باد

I long to see hoori idols

I always long to hold a glass of wine in my hand

They keep telling me: May God forgive your sins

Even if he does so I shall not accept: let the forgiveness stays away from me

هر صبح

بازدید : 189 11 / 07 / 1395 نظرات ()

هر صبح که روی لاله شبنم گیرد/ بالای بنفشه در چمن خم گیرد

انصاف مرا ز غنچه خوش می آید/ کو دامن خویشتن فراهم گیرد

 

Every morning when the tulip is covered with a dew

The violet bows its head down to the grass

Honestly speaking I like the buds of the flowers

Which raise the skirts of their dress

سر نهفته ات

بازدید : 205 18 / 06 / 1395 نظرات ()

از سر نهفته ات خبر خواهم کرد/ و آنرا به دو حرف مختصر خواهم کرد

با عشق تو در خاک فرو خواهم شد/ با مهر تو سر زخاک بر خواهم کرد

 

I will share with you one holy secret/ I will reveal it to you with two short words

With my fondness for you I will be burried under the ground/ And with my love for you I will come out of my grave

یاری و کمک

بازدید : 135 15 / 06 / 1395 نظرات ()

زنهار کنون که میتوانی باری/ بردار زخاطر عزیز یاری

کین مملکت حسن نماند جاوید/ از دست تو هم برون رود یک باری

 

Be careful not, when you are in the power/ Take off the burden from your beloveds heart

Since this kingdom of the beauty is not for ever/ And someday it will slip out of your hands

دلم ز بهر او زار شدست

بازدید : 114 12 / 06 / 1395 نظرات ()

یاری که دلم ز بهر او زار شدست/ او جای دگر به غم گرفتار شدست

من در طلب داروی خود چون کوشم/ چون آنکه پزشک ماست بیمار شدست

 

The beloved for whom my heart is aching/ Herself is tortured by another grief

How can I try to look for a mecicine for myself/ Sinse the doctor healing us is ill himself

سرشک دیده

بازدید : 103 10 / 06 / 1395 نظرات ()

گرد دگری چگونه پرواز کنیم/ یا عشق نوی چگونه آغاز کنیم

یک لحظه سرشک دیده نمیگذارد/ تا چشم به روی دگری باز کنیم

 

How do I flit round anyone else/ And how do I begin with a new love

If the tears dont let me for a moment/ To llok at any others face

گل عذاری

بازدید : 106 09 / 06 / 1395 نظرات ()

در دهر کسی به گل عذاری نرسید/ تا بر دلش از زمانه خاری نرسید

در شانه نگر که تا به صد شاخ نشد/ دستش به سر زلف نگاری نرسید

 

No one in this world has gained a rose (cheeked beauty)/without receiving from the fate thorns in his heart

Look at the comb till it does not become hundred cogs/ It will not touches the curls of a beauty

غم هجرانت

بازدید : 104 08 / 06 / 1395 نظرات ()

مائیم هلاک از غم هجرانت/ هرجای شوی دست من و دامانت

رفتی و هزار دل هلاک از غم تست/ باز آمدی و هزار جان قربانت

 

We are perishing for being apart from you/ wherever you are I will pray for you

You went away and left thousands hearts perished/ and now that you are back, thousands souls are to be sacrificed for you

شربت عشق

بازدید : 102 06 / 06 / 1395 نظرات ()

در عشق تو از ملامتم ننگی نیست/ با بیخبران در این سخن جنگی نیست

این شربت عشق داوری مردانست/ نامردانرا از این قدح رنگی نیست

 

I dont feel disgraceful to be blamed for loving you/ I wouldnt dispute about such a matter with the ignorants

This beverage of love is cure for the men/ but there is no use of this drink for those who are not real men

هر چه آید از دوست خوشست

بازدید : 112 05 / 06 / 1395 نظرات ()

هر دل که اسیر محنت اوست خوشست/ هر سر که غبار سر آن کوست خوشست

از دوست به ناوک غم آزرده مشو/ خوش باش که هر چه آید از دوست خوشست

 

Every heart that is held captive by the sorrow for his is happy/ And every head that is captivated of his herself is happy

Dont be angry with sweetheart for the caused pain from friend/ be jolly because everything caused by your beloved is happiness

(friend and beloved are names for Mehr angel)

می خوردن برای خوشدلی

بازدید : 104 01 / 06 / 1395 نظرات ()

من می نه زبهر تنگ دستی نخورم/ یا از غم رسوایی و مستی نخورم

من می ز برای خوشدلی میخورم/ اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم

 

If I dont drink wine, its not due to fear from poverty/ nor to fear from disgrace and intoxication

I drink wine for the gaiety of my heart/ now you are in my heart and I no more drink wine

دلبرده

بازدید : 100 30 / 05 / 1395 نظرات ()

دلبرده که عمرش چو غمم باد دراز/ امروز تلطفی ز نو کرد آغاز

برچشم من انداخت دمی چشم و برفت/ یعنی که نکویی کن و در آب انداز

 

The sweetheart, let her days be long like my sadness/ Started today endowing me with favour again

She peered at my eyes for a moment only and then left behind/ And as if she told me: Do good and throw it into the river

این کوزه چو من

بازدید : 97 28 / 05 / 1395 نظرات ()

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است/ در بند سر زلف نگاری بده است

این دسته که برگردن او میبینی/ دستیست که بر گردن یاری بوده است

 

This pitcher was a deplorable lover like me/ and a captive amongst the beautys curls

This handle that you see on its neck/ was the hand embracing the beloveds neck

قوت ساقی

بازدید : 109 27 / 05 / 1395 نظرات ()

ساقی که لبش مفرح یاقوت است/ دل را غم او قوت و جانرا قوت است

هرکس که نشد کشته به توفان غمش/ در کشتی نوح زنده در تابوت است

 

That saqi (Cup-bearer) whose ruby like lips are exhilarating/ is the one worrying for her reinforces the heart and nourishes the soul

Every one who does not die in the hurricane of her sorrow/ is buried alive in the Noahs Ark

ساقی

بازدید : 92 26 / 05 / 1395 نظرات ()

ساقی که رخت ز جام جمشید بهست/ مردن برهت زعمر جاوید بهست

خاک قدمت که چشم من روشن از اوست/ هر ذره ز صد هزار خورشید بهست

 

Saqi, your face is more lovely than the Jamshids glass/ To die on your way is more delightful than the everlasting life

The dust from your steps makes my look blaze/ And every little part of it is more beautiful than thousands suns

یک جرعه می

بازدید : 95 25 / 05 / 1395 نظرات ()

یک جرعه می ز ملک کاوس بهست/ و زتخت قباد و مسند توس بهست

هر آه که عاشق به سحرگاه کند/ از ناله زاهدان سالوس بهست

 

One sip of wine is more precious than the kingddom of Kavus/ More precious than Kobads throne and the dignity of Tuss

Every sigh torn off from amorous at dawn/ Is more precious than the moans of the flattering ascets

می گلرنگ

بازدید : 99 24 / 05 / 1395 نظرات ()

صبح است دمی بر می گلرنگ زنیم/ وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم

دست از امل دراز خود باز کشیم/ در زلف دراز و دامن چنگ زنیم

 

Its morning, lets breath to the purple wine/ lets break the bottle of honour and disgrace on the stone

Lets get free from our great expectation/ lets play with the long curls and the strings of harp

بدبختی گناه

بازدید : 95 23 / 05 / 1395 نظرات ()

گرچند که از گناه بدبختم و زشت/ نومید نیم چو بت پرستان کنشت

میرم چو گه سحر ز مخموری باز/ می خواهم و معشوقه نه مسجد نه کنشت

 

Although I am miserable and abominable with my sins/ I am not despairing like idolaters of the temple

I die from hang over at the down but again/ I want sine and a beloved, no a mosque no a temple

ما افسر خان

بازدید : 107 22 / 05 / 1395 نظرات ()

ما افسر خان و تاج کی بفروشیم/ دستار قصب به بانگ نی بفروشیم

تسبیح که پیک لشکر تزویرست/ ناگاه بیک پیاله می بفروشیم

 

We sell the tiaras of the khans, the crowns of the kings/ We exchange our silk turbans for the  flute sounds

The rosary- this ambassador of the lie/ We sell it suddenly for the glass of wine

می خوردن و شاد بودن

بازدید : 93 21 / 05 / 1395 نظرات ()

می خوردن و شاد بودن آیین من است/ فارغ بودن زکفر و دین دین منست

گفتا به عروس دهر کابین تو چیست/ گفتا دل خرم تو کابین منست

 

To drink wine and to live in a gaiety thats my faith/ to be far both from a godlessness and a religion thats my religion

I asked the bride of the universe: What is your dowery?/ She answered: your jubilant heart thats my dowery

ما عاشق و آشفته

بازدید : 93 19 / 05 / 1395 نظرات ()

ما عاشق و آشفته و مستیم امروز/ درکوی بتان باده پرستیم امروز

از هستی خویشتن بکلی رسته/ پیوسته بدرگاه الستیم امروز

 

Today we are in love, excited, intoxicated/ Today we are on the alley of the fairys, on the knees to the wine

We are entirely free from our being/ Today we are united with the Almighty God

ماییم و می و مطرب

بازدید : 105 18 / 05 / 1395 نظرات ()

ماییم و می و مطرب و آن کنج خراب/ جان و دل و جام و جامه پر دُرد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب/ آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

 

Both with the wine and the hard we in that ruined nook are/ our souls and hearts, our glasses and clothes full of wine dregs are

free from the hope of  the Gods grace and from the fear of eternal torment/ free from earth and wind from fire and water

می و طرب

بازدید : 96 17 / 05 / 1395 نظرات ()

با ماهرخی بر لب جوی و می و ورد/ تا هست می و طرب خواهم کرد

تا بوده ام و هستم و خواهم بود/ می خورده ام می، خورم و خواهم خورد

 

On the bank of the creek, with a moonlikeness, with wine, with flowers/ as long as I can Ill enjoy myself as before

Untill I was, untill I am, untill I will be/ I have drunk wine, I drink it and Ill drink again

ای دل

بازدید : 107 16 / 05 / 1395 نظرات ()

ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر/ باغ طربت به سبزه آراسته گیر

و آنگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم/ بنشسته و بامداد برخاسته گیر

 

O, heart, take all you need from the world/ And arrange the garden of your gaiety on the grass

And then, one night fall on the grass like a dew/ Fall and rise not until the morning

زندگانی شاد

بازدید : 87 15 / 05 / 1395 نظرات ()

 

گر یک نفست ز زندگانی گذرد/ مگذار که جز به شادمانی گذرد

زنهار که سرمایه این ملک جهان/ عمر است و بدانسان گذرانی گذرد

 

Even if  a single breath of yours fades away/ do not let it pass unless in gaiety

remember , life is the wealth of the earths realm/ and as you live it, so it passes

سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو